Informuję, że do dnia 26 czerwca 2020 r. zostało przedłużone nauczanie na odległość, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek 26 czerwca 2020 r.

 

Beata Iwona Muszyńska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach