Dni 24 i 25 czerwca 2020 r. to „Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020”, dlatego też w tych dniach nie będzie realizowane zdalne nauczanie.