Nasza szkoła przystąpiła do realizacji kolejnego projektu. Projekt „Staż zawodowy – przygotowanie nie tylko do pracy. Kontynuacja” będzie realizowany ramach programu Erasmus +.

Tak jak poprzednio działania projektu skierowane są do uczniów klas o profilu Technik hotelarstwa oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych, otwartych na wyzwania, którzy chętnie biorą udział w różnych aktywnościach.
Uczniowie wyłonieni w procesie rekrutacji odbędą staże w Maladze (Hiszpania) i Bristolu (Zjednoczone Królestwo).
Warunkiem uczestnictwa w stażu zawodowym u zagranicznego pracodawcy jest zakwalifikowanie się na listę uczestników, uczestnictwo w zajęciach przygotowawczych oraz przedłożenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Jeżeli uważasz, że jesteś odpowiednim kandydatem do projektu, chciałbyś zdobyć doświadczenie zawodowe, poznać kulturę innych krajów, doskonalić umiejętności językowe …. Zgłoś się na rekrutację.
Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie zostaną wybrani przez komisję rekrutacyjną według kryteriów. Uczniowie powinni:

  • wykazywać się wysoką kulturą osobistą (ocena z zachowania, opinia nauczycieli i rówieśników)
  • wykazywać się wysoką motywacją do pracy i samodyscypliną (ocena z zachowania i opinia wychowawcy)
  • powinni uzyskiwać dobre wyniki nauczania (średnia ocen z przedmiotów zawodowych co najmniej 3,5)
  • powinni wykazać się znajomością języka angielskiego w stopniu komunikacyjnym (oceniona po rozmowie z nauczycielem języka angielskiego.

Rekrutacja uczestników odbędzie się jeszcze w październiku 2017r., będzie jawna z zastosowaniem polityki równych szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, wyznanie, itd. Za rekrutację uczestników odpowiada dyrektor szkoły wraz z koordynatorem projektu.
Bądź gotowy do złożenia dokumentów!