Harmonogram odbioru świadectw promocyjnych przez uczniów Technikum nr 4
w dniu 26 czerwca 2020 r.

Uczniowie klas I Technikum odbierają świadectwa, zgodnie z harmonogramem, w przedsionku sali gimnastycznej, ustawiając się przed wejściem do sali z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m). Obowiązuje posiadanie maseczek oraz własnych długopisów.

Klasa

Godzina

1 E

8,00

1 EG

9,15

1 H/TŻ

10,15

1 TTO

11,15

1 Ż

12,15

1 TG/TOG

13,15

Uczniowie klas II i III Technikum odbierają świadectwa, zgodnie z harmonogramem, w przedsionku budynku dydaktycznego nr 2 (po byłym gimnazjum), ustawiając się przed wejściem do budynku z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m). Obowiązuje posiadanie maseczek oraz własnych długopisów.

Klasa

Godzina

2 E

8,00

2 H/TŻ

9,00

2 TTO

9,45

2 Ż

10,30

3 E

11,15

3 H/TŻ

12,00

3 TTO

12,45

3 Ż

13,30