List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

List Prezydenta Miasta Suwałk na zakończenie roku szkolnego 2019/2020