Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów, od poniedziałku 19 października 2020 r. w szkole  będzie obowiązywać nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły i sposobu realizacji zajęć w trybie zdalnym, będą przekazywane uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus oraz publikowane na stronie szkoły w zakładce Zdalne nauczanie.

Beata Iwona Muszyńska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach