Ogólne informacje o organizacji pracy szkoły w okresie zdalnego nauczania:

  • od 19.10.2020 r. zajęcia lekcyjne ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz wybranych zajęć praktycznych odbywają się w formie zdalnej,
  • zajęcia praktyczne, których realizacja wymaga użycia pracowni specjalistycznych realizowane są w formie stacjonarnej w szkole,
  • zajęcia lekcyjne realizowane są zgodnie z obowiązującym planem lekcji - plan lekcji dostosowany do nauczania zdalnego zostanie opublikowany w zakładce PLAN LEKCJI,
  • zajęcia rewalidacyjne realizowane są w formie stacjonarnej w szkole,
  • uczniowie realizujący zajęcia w formie stacjonarnej w szkole są zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego zgodnie z Procedurą Bezpieczeństwa obowiązującą w szkole,
  • zajęcia w formie zdalnej realizowane są z wykorzystaniem aplikacji TEAMS na platformie Office 365, logowanie dostępne ze strony szkoły – zakładka Office 365 (https://portal.office.com),
  • zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Office 365 określa „Oświadczenie o ochronie prywatności” (https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement) firmy Microsoft.

 Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły i sposobu realizacji zajęć, będą przekazywane uczniom i rodzicom za pośrednictwem e-dziennika Librus.

Beata Iwona Muszyńska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach