Zmiany w organizacji pracy szkoły i sposobie realizacji zajęć od 26.10.2020 r.  do 6.11.2020:

- wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się w formie zdalnej: przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe,

- wszystkie zajęcia praktyczne są realizowane wyłącznie w formie zdalnej,

- zajęcia rewalidacyjne realizowane są wyłącznie w formie zdalnej,

- zajęcia lekcyjne realizowane są zgodnie z obowiązującym planem lekcji,

- praktyki zawodowe u pracodawców planowane do realizacji w listopadzie 2020 r. zostają przesunięte na termin późniejszy.


Beata Iwona Muszyńska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach