Sylwia Harasim z kl. IITTG została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość” zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy miało miejsce w MDK 13 października 2020 r. Gratulujemy Sylwii sukcesu i życzymy dalszego rozwijania pasji artystycznych.