Informacja o zmianach w organizacji pracy szkoły i sposobie realizacji zajęć w okresie zdalnego nauczania od 9.11.2020 r. do 29.11.2020 r w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach

Zmiany w organizacji pracy szkoły i sposobie realizacji zajęć od 9.11.2020 r.  do 29.11.2020:

  • od poniedziałku 9.11.2020 r. obowiązuje nowy plan lekcji, który zostanie opublikowany w zakładce PLAN LEKCJI,
  • zajęcia lekcyjne ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz wybranych zajęć praktycznych odbywają się w formie zdalnej,
  • zajęcia praktyczne, których realizacja wymaga użycia pracowni specjalistycznych realizowane są w formie stacjonarnej w szkole:
    • klasa 4Ż przedmiot Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej realizuje w środy w godzinach 11.20 -14.35 w salach: 22 (grupa 1) i 36 (grupa 2)
    • klasa 4TŻ przedmiot Analiza żywności realizuje w piątki w godzinach 8.00 – 14.35 w sali 30i,
  • uczniowie realizujący zajęcia w formie stacjonarnej w szkole są zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego zgodnie z Procedurą Bezpieczeństwa obowiązującą w szkole,
  • zajęcia rewalidacyjne realizowane są wyłącznie w formie zdalnej.