Zachęcamy uczniów klas I-III do wzięcia udziału w szkolnym konkursie „Andrzej Wajda – znany suwalczanin”. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach - można przygotować prezentację multimedialną lub napisać wiersz. Prace powinny dotyczyć biografii, dorobku artystycznego i związków Andrzeja Wajdy z Suwałkami. Zainteresowani uczniowie mogą zgłaszać się do organizatorów konkursu: pani Alicji Oszkinis, pani Lucyny Kossy-Chrulskiej i pana Grzegorza Serafina. Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2021 r.