Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zs4.suwalki.pl

Data publikacji strony internetowej: 3.09.2017
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.08.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych,
 • na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Deklarację sporządzono 29.03.2021 r. (aktualizacja 06.02.2023 r.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Muszyńska. Kontaktować się można za pośrednictwem poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie dzwoniąc na numer +48875664239.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie (w tym kontaktowe),
 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna treść,
 • wskazanie najwygodniejszego dla zgłaszającego sposobu przedstawienia informacji.

Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania, a jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe wnoszący żądanie zostanie poinformowany o tym oraz o nowym terminie niezbędnym do realizacji, nie dłuższym niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, zgłaszający żądanie możne złożyć skargę.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki
W skład Zespołu wchodzą dwa odrębne budynki dydaktyczne - budynek dydaktyczny nr 1 i nr 2 oraz odrębny budynek sali gimnastycznej.

Budynek dydaktyczny nr 1

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia:
 • wejście główne od strony placu szkolnego;
 • wejście boczne od strony bramy wjazdowej;
 • wejście boczne z podjazdem dla wózków, usytuowane blisko wejścia głównego.
 1. Dla osób z zewnątrz przeznaczone jest wejście główne, z wyjątkiem osób na wózkach, którzy wchodzą wejściem bocznym.
 2. W budynku nie ma windy. Przemieszczanie się osób na wózkach na I i II piętro odbywa się przy pomocy schodołazu obsługiwanego przez pracownika szkoły.
 3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje sie na parterze budynku przy wejściu głównym.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

Budynek dydaktyczny nr 2

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia:
 • wejście główne od strony placu szkolnego;
 • wejście boczne od strony placu szkolnego usytuowane w niższej części budynku.
 1. Dla osób z zewnątrz przeznaczone jest wejście główne.
 2. W budynku nie ma windy.
 3. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

Sala gimnastyczna:

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony placu szkolnego.
 2. Wszystkie pomieszczenia w budynku usytuowane są na parterze.
 3. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym.