Prezentacje podsumowujące projekty badawczo - wdrożeniowe realizowane w szkole w ramach projektu "Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej..."

"Słodycze bez konsekwencji"

  "Alternatywne i innowacyjne metody przygotowania i serwowania z wykorzystaniem m.in. produktów regionalnych"

 "Kuchnie Europy - Stół Polski"