Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla Dzieci i Młodzieży w Suwałkach

Od marca 2021 r. rozpoczął działalność Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny w Suwałkach, ul. Szpitalna 62. Telefon: 508 280 652 lub 87 56 26 400.

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach podpisał z Miastem Suwałki porozumienie, mające na celu poprawę dostępności uczniom/ wychowankom uczęszczającym do szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Suwałki, ich rodzicom/ opiekunom prawnym oraz pracownikom szkół.

W placówce świadczeń udzielają: psycholog, terapeuta i terapeuta środowiskowy.

Po pomoc mogą się do nich zgłaszać rodzice z dziećmi oraz młodzież do 21 roku życia, w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami emocjonalnymi i psychicznymi, bez skierowania lekarskiego. Pomoc jest bezpłatna.

Zgłoszenie może nastąpić  przez szkołę, rodzinę lub samodzielnie. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń. Opiekun prawny musi wyrazić pisemną zgodę na kontakt szkoły z Ośrodkiem.

Godziny pracy Ośrodka:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00,
Wtorek, środa: 11.00 – 20.00,
Czwartek, piątek: 8.00 – 14.00

Telefon: 508 280 652

Ośrodek oferuje pomoc w zakresie:

  • oddziaływania terapeutyczne,
  • wsparcie społeczne dzieci i młodzieży uczącej się do 21 roku życia,
  • wsparcie rodzin i środowiska wychowawczego,
  • pomoc w kryzysie,
  • psychoedukację rodziców dotyczącą najczęstszych zaburzeń wieku rozwojowego i rozpoznawania ich symptomów,
  • grupy wsparcia dla rodziców dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju.