SZKOLNY HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
w sesji styczeń-luty 2018

CZĘŚĆ PISEMNA

60 minut

 

Data/godzina

Zawód/kwalifikacja

Liczba uczniów

Sala

11 stycznia 2018 r. (czwartek)
godz. 12,00

Technik handlowiec

A.22

11

Sala gimnastyczna

Technik ekonomista

A.36

21

Technik hotelarstwa

T.12

12

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.15

14

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Data/godzina

Zawód/kwalifikacja

Liczba uczniów

Sala

10 stycznia 2018 r. (środa)

godz. 13,00

Technik hotelarstwa

T.12  
150 min.

12

29

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.15   
150 min.

14

30

 

16 stycznia 2018 r. (wtorek)

godz. 9,00

Technik handlowiec

A.22  
180 min.

11

34

18 stycznia 2018 r. (czwartek)
godz. 9,00

Technik ekonomista

A.36  
180 min.

11

34

11

35

19 stycznia 2018 r. (piątek)
godz. 9,00

Technik ekonomista

A.35 
180 min.

2

35

 

 

 

 

14 lutego 2018 r. (środa)

godz. 12,00

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.6

1

Zespół Szkół
nr 6 Ełk