SZKOLNY HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (Formuła 2017 – uczniowie klas czwartych)
w sesji styczeń-luty 2022

 CZĘŚĆ PISEMNA

 

Data/godzina

Kwalifikacja

Sala

11 stycznia 2022 r. (wtorek)

godz. 12,00

TG.13 – technik hotelarstwa (9 osób)

TG.15 – technik obsługi turystycznej (11)

TG.16 – technik żywienia i usług gastronomicznych (21)

TG.17 – technik technologii żywności (10)

 

Sala gimnastyczna

AU.25 – technik handlowiec (12)

31

AU.36 – technik ekonomista (12)

30

AU.36 – technik ekonomista (12)

32

11 stycznia 2022 r. (wtorek) godz. 10.00

TG.07 – technik żywienia i usług gastronomicznych

(2 osoby)

29

 

 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Data

Godzina

Zawód/kwalifikacja

Liczba uczniów

Sala

10 stycznia 2022 r. (poniedziałek)

13,00

TG.17 – technik technologii żywności
(180 min)

10

29

13.00

TG.16 – technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.15 – technik obsługi turystycznej
TG.13 – technik hotelarstwa
(150 min)

41

Sala gimnastyczna

14 stycznia 2022 r.

(piątek)

 

9,00

 

AU.25 – technik handlowiec

 

6

34

9,00

AU.25 – technik handlowiec

6

35

17 stycznia 2022 r.

(poniedziałek)

9,00

 

AU.36 – technik ekonomista

 

 

6

34

9.00

AU.36 – technik ekonomista

6

35

18 stycznia 2022 r. (wtorek)

9,00

AU.36 – technik ekonomista

6

34

9,00

AU.36 – technik ekonomista

6

35