Wykaz zajęć pozalekcyjnych realizowanych w 1 półroczu roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół nr 4

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa zajęć

Liczba godzin w tygodniu

Klasa

Liczba uczniów

Dzień tygodnia

godzina

Numer sali

Inga Dąbrowska

Zajęcia z uczniem zdolnym -przygotowanie do konkursów z jęz. angielskiego.

1

II E

10

piątek

8:00-8:45

12 i

Barbara Wróblewska

Konsultacje przygotowujące do egzaminu z języka niemieckiego

1

III CG

9

wtorek

14.25-15.10

15i

Marta Stankiewicz

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego

1

IIIA/B

10

środa

14.25-15.10

13i

Marta Stankiewicz

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego

1

IVE

23

wtorek

14.25-15.10

13i

Marta Rzatkiewicz

Fakultety dla maturzystów

2 x m-cu

IVHŻ i 4TT

20

sobota

12:00-13:30

19i

Agnieszka Stojanowska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

1

IV H Ż

14

piątek

8:00-8:45

16i

Agnieszka Kot

Konsultacje przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym

2x m-cu

IIICG

5

poniedziałek

13:35 – 14:20

20i

Danuta Pomian

Zajęcia edukacyjno-wyrównawcze z j. francuskiego

1

1TTO

8

poniedziałek

14:25-15.10

14i

Lucyna Kossa-Chrulska

Konsultacje z języka polskiego -przygotowywanie się do matury

2 godz. co 2 tygodnie

IVT

IVE

23

28

wtorek

14.30 – 15.10

15.15 – 15.55

29

Marzena Romanowska

Konsultacje z historii i wiedzy o społeczeństwie -przygotowywanie do egzaminu gimnazjalnego

1w tygodniu

III a g

23

Czwartek

14.20-15.00

6 i

Urszula Tomaszewska

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego

1 w tygodniu

IVHŻ

21

czwartek

14.30

6

Mirosława Kalejta

Konsultacje z języka polskiego

1 w tygodniu

III AG,

III BG

15

poniedziałek

14.25-15.10

24 i

Marzena Romanowska

Konsultacje z historii

1 godzina co dwa tygodnie

II b g

1

wtorek

15.00

6 i

Elżbieta Grabińska

Koło polonistyczne dla uczniów gimnazjum

1

II b g

4

Poniedziałek

15.10

21 i

Urszula Tomaszewska

Kabaret Literacki

2

ITTO, ITŻ,IE,

10

Wszystkie dni tygodnia, w zależności od możliwości uczniów

13.30-15.10

6

Marzena Romanowska

Zajęcia wyrównawcze

1 co dwa tygodnie

II a g

2

Czwartek

14.30

6 i

Urszula Tomaszewska

Zajęcia wyrównujące wiedzę z języka polskiego

1 w tygodniu

II a g

3

piątek

8

6

Mirosława Kalejta

Konsultacje z języka polskiego

1 w tygodniu

II BG

7

środa

14.25- 15.10

24 i

Elżbieta Grabińska

Konsultacje z języka polskiego dla uczniów gimnazjum

1 (co drugi tydzień)

III BG, III CG

20

wtorek

15.10

21 i

Elżbieta Grabińska

Konsultacje z języka polskiego dla uczniów technikum

1 (co drugi tydzień)

II E, II Ż

8

wtorek

15.10

21 i

Renata Kościuch

Koło biblioteczne

1

III AG, III BG, IIAG

5

środa

15.30-16.15

biblioteka szkolna

Iwona Sójkowska

Konsultacje z matematyki dla klasy IVT.

1

IVT

12

czwartek

8.00

3i

Iwona Sójkowska

Konsultacje z matematyki dla klasy IIIAG i IIICG.

1

IIIAG i IIICG

39

środa

14.30

3i

Elżbieta Sienkiewicz-Czajkowska

Konsultacje z matematyki dla technikum

1

I HTŻ,II TTO,IIIŻ,IIIHT,IVHTŻ

28

czwartek

14.25

2i

Elżbieta Sienkiewicz-Czajkowska

Zajęcia wyrównawcze- gimnazjum

1

IIBG,IIIBG

18

piątek

14.25

2i

Anna Masalska

Konsultacje z matematyki

1

IE,IIE,IIIE,IVE

10

piątek

14.25

32M

Elżbieta Sienkiewicz-Czajkowska

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki

1

IVHTŻ

25

sobota

10.00

2i

Elżbieta Panasiewicz

Konsultacje z chemii dla uczniów gimnazjum

1

III AG, III BG, III CG

12

wtorek

14:25

26 i

Magdalena Bartczak

Konsultacje z biologii dla uczniów gimnazjum – platforma e-learningowa

1

III AG, III BG, III CG

59

czwartek

Zadania on-line dostępne cały dzień

5i

Lucyna Kossa-Chrulska

Redagowanie gazetki szkolnej „CDN...” – konsultacje dla uczniów technikum i gimnazjum.

raz w miesiącu 1 godzina w każdą pierwszą sobotę miesiąca i inne ustalone z uczniami terminy

zainteresowani uczniowie technikum i gimnazjum

15

każda

pierwsza sobota miesiąca

9.50-10.35

29

Iwona Sójkowska

Konsultacje z matematyki dla klasy IIŻTŻ.

1

IIŻTŻ

30

środa

15.10

3i

Katarzyna Barszczewska

Konsultacje przygotowujące do egzaminów zawodowych – kwalifikacja A.35 i kwalifikacja A.36

1

3 e, 4e

6

piątek

14.25

34

Dorota Bezdziecka

Konsultacje z rachunkowości

1

2e, 3e, 4e

5

czwartek

14.25

35

Joanna Szczęsnowicz

Konsultacje przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11

1

3T

12

środa

12:40

5PE

Edyta Sidor-Bryk

Konsultacje z zakresu zasad żywienia T.15

2 godziny co 2 tygodnie

IV Ż

5

Czwartek

14.20-15.05

27i

Katarzyna Barszczewska

Małe Przedsiębiorstwo PROFIT

0,5

1h, 2 e, 3 e

17

czwartek

14.25

36

Katarzyna Barszczewska

Zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów

0,5

2e, 3e, 4 e

chętni

czwartek

14.25

36

Renata Bieryło

Piłka siatkowa dziewcząt

2

1,2,3,4

Szkoła ponadgimnazjalna

12

czwartek

14.30-16.00

Sala gimnastyczna

Eliza Karpiuk

Piłka siatkowa dziewcząt

1

gimnazjum

12

poniedziałek

15.30-16.30

Sala gimnastyczna

Karol Danowski

Tenis stołowy

1

Gimnazjum

technikum

4

wtorek

15.00-16.00

Sala gimnastyczna

Beata Harasimowicz

Lekka atletyka

2

Gimnazjum

technikum

12

wtorek

15.30-17.00

Sala gimnastyczna, boiska szkolne ZS 4 i SP 6