10 listopada mija termin składania wniosków na stypendia edukacyjne za rok szkolny 2016/2017.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów