Aktualizacja 22 kwietnia 2022 r.

Data/godzina

Przedmiot

Sala

4 maja 2022 r. (środa)
godz. 9:00

 

Język polski

poziom podstawowy

 

 

Sala gimnastyczna
75 osób (HTŻ (21 osób), E(24 osoby), Ż(20 osób, TTO (10 osób – do nr 10)

Sala 29
12 osób (TTO (10 osób) – od nr 11 do nr 20 + 2 absolwentów)

5 maja 2022 r. (czwartek)
godz. 9:00

Matematyka poziom podstawowy

Sala gimnastyczna
75 osób (HTŻ (21 osób), E(24 osoby), Ż(20 osób, TTO (10 osób – do nr 10)

Sala 29
15 osób (TTO (10 osób) – od nr 11 do nr 20 + 5 absolwentów)

Sala 30
15 osób (15 absolwentów)

6 maja 2022 r. (piątek)

godz. 9:00

Język angielski poziom podstawowy

Sala 20
1 osoba – (Ż – nr 17)

Sala 23
13 osób – (HTŻ – od nr 1 do nr 14)

Sala  29
15 osób –  ( HTŻ (8 osób) – od nr 15 do nr 21, 4 E (7 osób) – od nr 1 do nr 7)

Sala 30
15 osób ( E od nr 8 do nr 22)

Sala 31
15 osób ( E (2 osoby) – nr 23-24, Ż ( 13 osób) – od nr 1 do nr 14)

Sala 32
15 osób – (Ż (7 osób) – od nr 15 do nr 21, TTO ( 9 osób) – od nr 1 do nr 9)

Sala 36
15 osób ( TTO (11 osób)– od nr 10 do nr 20 + 4 absolwentów)

9 maja 2022 r. (poniedziałek)

godz. 9:00

Język angielski poziom rozszerzony

Sala 30
1 osoba ( Ż – nr 17)

Sala 31
13 osób (E – nr 1-3, 5-6, 10-14, 16, 18, 22)

Sala 32
13 osób (HTŻ – nr 3-5, 8, 10, 13-14, 16, 21, 23, Ż – nr 5-7)

Sala 36
14 osób ( Ż – 8-9, 12, 14, 16, 19, TTO – nr 3, 6, 8, 10, 13-15, 17, 19)

10 maja 2022 r. (wtorek)
godz. 9:00

Język polski

 poziom rozszerzony

 

Sala gimnastyczna
21 osób ( HTŻ – 6 osób, E – 3 osoby, Ż -8 osób, TTO – 4 osoby )

10 maja 2022 r. (wtorek)

godz. 14:00

Język francuski poziom rozszerzony

Sala 29
1 osoba - TTO

11 maja 2022 r.
(środa)
godz. 9:00

Matematyka poziom rozszerzony

Sala 29
3 osoby ( E – nr 14, 21, 1 absolwent)

 

12 maja 2022 r.

(czwartek)

godz. 9:00

Biologia poziom rozszerzony

Sala gimnastyczna
16 osób ( HTŻ – nr 2-4, 9, 12, 17, 21, 22, Ż – nr 4, 6, 14, 18, TTO – 4, 12, 16, 18)

13 maja 2022 r.

(piątek)

godz. 9:00

Wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

Sala 29
1 osoba ( absolwent)

13 maja 2022 r.

(piątek)

godz. 14:00

Język niemiecki

poziom rozszerzony

Sala 29
2 osoby ( TTO – nr 9, 20 )

16 maja 2022 r. (poniedziałek)
godz. 9:00

Chemia poziom rozszerzony

Sala 29
1 osoba ( TTO – nr 19)

17 maja 2022 r.

(wtorek)

godz. 9:00

Historia poziom rozszerzony

Sala 29
2 osoby ( TTO- nr 5, 1 absolwent)

18 maja 2022 r.

(środa)

godz. 9:00

Geografia poziom rozszerzony

Sala 29
6 osób ( E – nr 1, 9, 16, 23, 24, TTO – nr 1-2, 7, 15, 1 absolwent)