Zdający zgłaszają się na egzamin o 8.15 -  45 minut przed egzaminem

Każdy zdający powinien posiadać:

  • dokument potwierdzający tożsamość
  • własne przybory piśmiennicze oraz materiały pomocnicze (zgodnie z komunikatem CKE), nie można pożyczać przyborów od innych zdających
  • własną butelkę z wodą

Zdający nie mogą wnosić na egzamin telefonów komórkowych i innych zbędnych rzeczy np. maskotek, torebek, plecaków.

Rzeczy osobiste np. odzież wierzchnią, zdający zostawiają w odrębnych pomieszczeniach (wyznaczonych salach szkolnych, szatnia przy sali gimnastycznej).

 Komunikat CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2022 roku

Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o zasadach bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów w 2022 r. zdających obowiązują wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS, takie jak ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu.