SZKOLNY HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO

FORMUŁA 2019 w sesji czerwiec-lipiec 2022

uczniowie klas trzecich

CZĘŚĆ PISEMNA

Data/godzina

Kwalifikacja – zawód

Sala – liczba zdających

Uczniowie z klas – nr z dziennika

3.06.2022

(piątek)

godz. 8:00

EKA.04 – technik ekonomista

 

33 – 8 osób

3E – nr 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11,12

34 – 9 osób

3E – nr 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

35 – 10 osób

3E – nr 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

3.06.2022

(piątek)

godz. 11:00

EKA.04 – technik ekonomista

 

33 – 8 osób

3Eg – nr 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13

34 – 10 osób

3Eg – nr 4, 5, 14, 15 ,16 ,17, 18,19, 20, 21

35 – 11 osób

3Eg – nr 1, 6, 7, 22, 23, 25,26,27,28,29,30

3.06.2022

(piątek)

godz. 14:00

SPC.01 –   technik technologii żywności

33- 9 osób

3HTŻ – nr 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 21

3.06.2022

(piątek)

godz. 14:00

HAN.01 – technik hotelarstwa

35 – 13 osób

3HTŻ – nr 1, 5, 8, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

6.06.2022

(poniedziałek)

godz. 9:00

HGT.07 -   technik organizacji turystyki

33 – 8 osób

3TTO – nr 1, 4

3TTg – nr 1, 4, 10, 11, 12, 13

34 – 10 osób

3TTO – nr 5, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30

35 – 9 osób

3TTO – nr 8, 11,

3TTg – nr 14, 15, 19, 21, 22, 25, 29

6.06.2022

(poniedziałek)

godz. 13:00

HGT.02 -  technik żywienia i usług gastronomicznych

34 – 12 osób

– nr 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17

WSBI -2 osoby

35 – 12 osób

– nr 5, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23

7.06.2022

(wtorek)

godz. 9:00

HGT.03 -  technik hotelarstwa

34 – 11 osób

3TTO – nr 2, 3,6, 9

3TTg – nr 2, 3, 6, 7, 9, 16, 17

35 – 12 osób

3TTO – nr 10, 12, 14, 20

3TTg – nr 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30

7.06.2022

(wtorek)

godz. 12:00

HGT.03 -  technik hotelarstwa

35 – 8 osób

3TTO – nr 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Data/godzina

Kwalifikacja – zawód

Sala – liczba zdających

Uczniowie z klas – nr z dziennika

1.06.2022

godz. 9:00

HGT.07 – technik organizacji turystyki

(180 minut)

HGT.03 – technik hotelarstwa

(150 minut)

Sala gimnastyczna – 58 osób

3TTO , 3TTg - całe klasy

 

9.06.2022

godz. 8:00

(czwartek)

EKA.04 – technik ekonomista

(180 min)

34 – 10 osób

3Eg – nr 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

35 – 11 osób

3Eg – nr 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

9.06.2022

godz. 12:30

(czwartek)

EKA.04 – technik ekonomista

(180 min)

34 – 10 osób

3E – nr 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

35 – 11 osób

3E – nr 4, 5, 6,

3Eg – nr 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30

09.06.2022

godz. 8:00

(czwartek)

HAN.01 - technik handlowiec

(150 minut)

19 - 4 osoby

3HTŻ – nr 1, 5, 8, 11

09.06.2022

godz. 12:30

(czwartek)

HAN.01 - technik handlowiec

(150 minut)

19 - 4 osoby

3HTŻ – nr 13, 14, 15, 16

10.06.2022

godz. 08:00

(czwartek)

EKA.04 – technik ekonomista

(180 min)

34 – 7 osób

3E – nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

35 – 7 osób

3E – nr 21, 22, 23, 24, 25, 26,27

10.06.2022

godz. 8:00

(piątek)

HAN.01 - technik handlowiec

(150 minut)

19 - 3 osoby

3HTŻ – nr 17, 18, 19

10.06.2022

godz. 12:30

(piątek)

HAN.01 – technik handlowiec

(150 minut)

19 - 2 osoby

3HTŻ – nr 20, 22

10.06.2022

(piątek)

godz. 8:00

HGT.02 - technik żywienia i usług gastronomicznych

(120 minut)

26 - 4 osoby

ZST BSI nr 3 - 4 osoby

13.06.2022

godz. 8:00

(poniedziałek)

HGT.02 - technik żywienia i usług gastronomicznych

(120 minut)

26 - 4 osoby

– nr 22, 23
WSBI -2 osoby

13.06.2022

godz. 12:00

(poniedziałek)

HGT.02 -  technik żywienia i usług gastronomicznych

(120 minut)

26 - 4 osoby

– nr 18, 19, 20, 21

14.06.2022

(wtorek)

godz. 8:00

HGT.02 -  technik żywienia i usług gastronomicznych

(120 minut)

26 - 4 osoby

– nr 1, 2, 3, 4

14.06.2022

(wtorek)

godz. 12:00

HGT.02 - technik żywienia i usług gastronomicznych

(120 minut)

26 - 4 osoby

– nr 5, 6, 8, 9

14.06.2022

(wtorek)

godz. 8:00

 

SPC.01 - technik technologii żywności

(150 minut)

31 i  - 3 osoby

3HTŻ – nr 2, 3, 4

14.06.2022

(wtorek)

godz. 12:30

 SPC.01 - technik technologii żywności

(150 minut)

31 i - 3 osoby

3HTŻ – nr 6, 7, 9

15.06.2022

(środa)

godz. 8:00

HGT.02 - technik żywienia i usług gastronomicznych

(120 minut)

26 - 4 osoby

– nr 10, 11, 12, 13

15.06.2022

(środa)

godz. 12:00

HGT.02 – technik żywienia i usług gastronomicznych

(120 minut)

26 - 4 osoby

– nr 14, 15, 16, 17

15.06.2022

(środa)

godz. 8:00

SPC.01 - technik technologii żywności

(150 minut)

31 i - 3 osoby

3HTŻ – nr 10, 12, 21