SZKOLNY HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO

FORMUŁA 2017 w sesji czerwiec-lipiec 2022

EGZAMINY POPRAWKOWE

Data/godzina

Kwalifikacja – zawód

Sala – liczba zdających

Absolwent klasy

20.06.2022

(poniedziałek)

godz. 9:00

TG.14 – Technik obsługi turystycznej

(150 minut)

Część praktyczna

29 - 1 osoba

Technik obsługi turystycznej

 

20.06.2022

(poniedziałek)

godz. 13:00

TG.17 - Technik technologii żywności

(180 minut)

Część praktyczna

29 - 2 osoby

Technik technologii żywności

21.06.2022

(wtorek)

godz. 10:00

TG.07 - Technik żywienia i usług gastronomicznych

(60 minut)

Część pisemna

29 - 1 osoba

Technik żywienia i usług gastronomicznych