Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący –  Aneta Chomicz

Zastępca Przewodniczącego – Joanna Nowakowska

Sekretarz – Sylwia Zalewska

Skarbnik – Monika Meyer

Członek – Anna Kartaszow

Członek – Tomasz Grosz

 

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Czerniawski

Maciej Węsierski

Sylwia Choińska