W dniach 21-29 września nauczyciele przedmiotów zawodowych w branży ekonomicznej uczestniczyli w szkoleniu "Prowadzenie działalności gospodarczej" realizowanym w ramach Projektu "Kształcimy profesjonalistów". Wśród zagadnień poruszanych podczas szkolenia znalazły się: prawo podatkowe, składki ZUS, naliczanie płac, prawo pracy, sporządzanie i wysyłanie JPK-VAT  i innych deklaracji.