Dlaczego warto wybrać ten zawód?

 Rozwijająca się branża turystyczna w naszym regionie, Polsce i w Europie oraz związana z tym rozbudowa bazy noclegowej sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników obsługujących gości w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych i agroturystycznych.

Kto powinien wybrać ten zawód?

 Zawód technik hotelarstwa powinny wybrać osoby, które:

 • zainteresowane są pracą w renomowanych hotelach w Polsce i za granicą
 • lubią pracę z ludźmi
 • cenią różnorodność i wyzwania
 • chcą awansować i  rozwijać się
 • są ciekawe świata

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie technik hotelarstwa?

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • promocji oraz sprzedaży usług hotelarskich
 • obsługi gości w recepcji hotelu
 • rezerwacji usług hotelarskich
 • udzielania informacji turystycznej
 • rozliczania kosztów pobytu w hotelu
 • przygotowania sal okolicznościowych i konferencyjnych
 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
 • stosowania technik nakrywania stołu
 • współpracy w zespole
 • komunikacji interpersonalnej
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technika hotelarstwa?

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

 • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji  - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się na koniec klasy trzeciej
 • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  -uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej

Uczeń odbywa również 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych hotelach

 Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent, który kształcił się w zawodzie technika hotelarstwa?

 Technik hotelarstwa może podejmować pracę m.in. jako recepcjonista, kelner, barman, pracownik służby pięter, pracownik służby parterowej, pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej w:

 • hotelach,
 • pensjonatach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • zakładach uzdrowiskowych,
 • zajazdach i schroniskach,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

 • Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, hotelarstwo lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.