Okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Rozwój turystyki w Polsce i na świecie oraz powstawanie nowych hoteli stwarza nowe, interesujące miejsca pracy.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik hotelarstwa powinny wybrać osoby, które:

  • zainteresowane są pracą w nowoczesnych hotelach w Polsce i za granicą,
  • lubią pracę z ludźmi,
  • cenią różnorodność i wyzwania,
  • chcą awansować i  rozwijać się,
  • są ciekawe świata.

Czego uczy się technik hotelarstwa?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

  • reklamowania oraz sprzedaży usług hotelarskich,
  • obsługi gości w hotelu,
  • rezerwacji usług hotelarskich,
  • udzielania informacji turystycznej,
  • rozliczania kosztów pobytu w hotelu,
  • przygotowania imprez okolicznościowych i konferencji,
  • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
  • nakrywania i dekorowania stołów,
  • współpracy w zespole,
  • obsługi programów komputerowych,
  • języka obcego zawodowego,
  • prowadzenia własnej firmy.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa?

  • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  • HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych hotelach w Polsce lub w krajach UE w ramach projektu Erasmus+

 I co dalej…?

 Technik hotelarstwa może podejmować pracę w :

  • hotelach,
  • pensjonatach,
  • ośrodkach wypoczynkowych,
  • zakładach uzdrowiskowych,
  • zajazdach i schroniskach,
  • na promach wycieczkowych,
  • prowadzić własne obiekty noclegowe.

Studia?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, hotelarstwo lub innych, na przykład:

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Przyrodniczy