15 września obchodzono w bursie Międzynarodowy Dzień Kropki.

Dzień ten przypomina nam, że każdy z nas jest kreatywny. To święto wiary w swoje możliwości, odkrywania talentu i kreatywności. W tym dniu młodzież mieszkająca w bursie wykonała wspólny plakat, który prezentował zdolności, talenty i mocne strony wychowanków.

Tegoroczne święto zakończyło się przesłaniem, że Dzień Kropki trwa nie tylko 15 września ale cały rok. Codziennie powinniśmy wierzyć we własne możliwości, rozwijać kreatywność, pomysłowość i talent oraz odwagę do pokonywania trudności.

  

 

12 września zorganizowano w bursie zajęcia integracyjne skierowane do wychowanków klas pierwszych. Celem zajęć było kształtowanie pozytywnych relacji wśród wychowanków, a także pomoc w adaptacji w bursie. Zaproponowane gry i zabawy integracyjno - komunikacyjne pozwoliły młodzieży poznać swoich rówieśników mieszkających w bursie.  

Ciekawym elementem zajęć była zabawa integracyjna - „Pajęczyna”, polegająca na stworzeniu pajęczej sieci, której częścią był każdy uczestnik zajęć. Zabawa pozwoliła wychowankom na poznanie imion nowych koleżanek i kolegów, numeru pokoju w którym mieszkają, szkół w których się uczą oraz ich zdolności i zainteresowań.  

Wychowankowie podczas zajęć wykazali się aktywną i twórczą postawą. Z dużym zainteresowaniem i kreatywnością wykonywali wszystkie zaproponowane ćwiczenia i zabawy.


 

5 września odbyło się w bursie spotkanie organizacyjne skierowane do wychowanków mieszkających po raz pierwszy w bursie. Nowi mieszkańcy podczas spotkania poznali Statut, Regulamin wychowanka, BHP oraz przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w bursie.  

Wszystkim wychowankom życzymy w nowym roku szkolnym jak najwięcej pozytywnych dni podczas pobytu w bursie, realizacji każdego celu, do którego dążą oraz sukcesów w szkole.  


 

11 i 12 kwietnia odbyły się w bursie warsztaty plastyczne poświęcone tradycjom i zwyczajom wielkanocnym. Święta wielkanocne to czas radości i wiosennego nastroju. To również okazja do spotkań i twórczych działań. Wielkanoc to święta rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów, które warto pielęgnować.  

Dzięki inwencji twórczej i zdolnościom wychowanków podczas warsztatów powstały piękne pisanki, wielkanocne ozdoby oraz świąteczne wypieki. 

Warsztaty wprowadziły świąteczny nastrój w bursie, dostarczyły przedświątecznej radości oraz stworzyły warunki do integracji i rozwijania inwencji twórczej wychowanków.