Program profilaktyczny rozpoczął się od zajęć na temat „Skutków zdrowotnych i ekonomicznych palenia papierosów”. Następnie odbył się „Happening profilaktyczny”. Przedstawiciele młodzieży zbierali opinie od wszystkich wychowanków mieszkających w bursie w zakresie tworzenia hasła „Nie palę bo…”. Podczas happeningu odbyło się podsumowanie argumentów młodzieży skłaniających do niepalenia papierosów. Częścią happeningu był zdrowy poczęstunek.

Następnie został przeprowadzony quiz multimedialny o tematyce antynikotynowej. Zwycięzcami quizu zostali:

  • I miejsce ex aequo: Kamil Żuk, Jan Redziński.
  • II miejsce: Bartosz Bitowski.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom quizu.

Na zakończenie spotkania odbyła się prezentacja wykonanych przez wychowanków plakatów na organizowany w bursie konkurs plastyczny pt. ”Palenie szkodzi”. Cała społeczność bursy miała możliwość udziału w głosowaniu na najlepiej wykonany plakat.

    

14 listopada odbyło się w bursie spotkanie młodzieży z funkcjonariuszami policji - tematem była:

  • Odpowiedzialność karna młodych ludzi.
  • Bezpieczeństwo w sieci.
  • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Wychowankowie uczestniczący w spotkaniu z zaciekawieniem słuchali prelekcji oraz aktywnie zadawali pytania, a policjanci w sposób przystępny i kompetentny udzielali informacji związanych z tematem.

  

 

9 listopada odbyła się w bursie wieczornica patriotyczna poświęcona rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski. Dzień ten wieńczy dążenia kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborów niepodległości.

Uroczysta wieczornica rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie wychowankowie zaprezentowali rys historyczny przedstawiający drogę Polski do Niepodległości z nawiązaniem do wojny w Ukrainie. Podczas programu artystycznego wychowankowie zaprezentowali twórczość Marii Konopnickiej, nacechowaną patriotyzmem i swoistym protestem przeciwko niesprawiedliwości społecznej. Młodzież zaprezentowała wiersze: "Ojczyzna moja", "Rota", "Trzeci Rozbiór 1795", "Pieśń o domu" oraz polskie pieśni patriotyczne: "Rozkwitały pąki białych róż", "Szara piechota".

  

 

12 października odbyła się w bursie akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Montaż słowno - muzyczny zawierał humorystyczne scenki z życia szkoły oraz wiersze i utwory muzyczne skierowane do całej społeczności bursy.  

Uroczystość zakończyła się złożeniem życzeń wychowawcom.