12 września zorganizowano w bursie zajęcia integracyjne skierowane do wychowanków klas pierwszych. Celem zajęć było kształtowanie pozytywnych relacji wśród wychowanków, a także pomoc w adaptacji w bursie. Zaproponowane gry i zabawy integracyjno - komunikacyjne pozwoliły młodzieży poznać swoich rówieśników mieszkających w bursie.  

Ciekawym elementem zajęć była zabawa integracyjna - „Pajęczyna”, polegająca na stworzeniu pajęczej sieci, której częścią był każdy uczestnik zajęć. Zabawa pozwoliła wychowankom na poznanie imion nowych koleżanek i kolegów, numeru pokoju w którym mieszkają, szkół w których się uczą oraz ich zdolności i zainteresowań.  

Wychowankowie podczas zajęć wykazali się aktywną i twórczą postawą. Z dużym zainteresowaniem i kreatywnością wykonywali wszystkie zaproponowane ćwiczenia i zabawy.


 

5 września odbyło się w bursie spotkanie organizacyjne skierowane do wychowanków mieszkających po raz pierwszy w bursie. Nowi mieszkańcy podczas spotkania poznali Statut, Regulamin wychowanka, BHP oraz przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w bursie.  

Wszystkim wychowankom życzymy w nowym roku szkolnym jak najwięcej pozytywnych dni podczas pobytu w bursie, realizacji każdego celu, do którego dążą oraz sukcesów w szkole.  


 

11 i 12 kwietnia odbyły się w bursie warsztaty plastyczne poświęcone tradycjom i zwyczajom wielkanocnym. Święta wielkanocne to czas radości i wiosennego nastroju. To również okazja do spotkań i twórczych działań. Wielkanoc to święta rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów, które warto pielęgnować.  

Dzięki inwencji twórczej i zdolnościom wychowanków podczas warsztatów powstały piękne pisanki, wielkanocne ozdoby oraz świąteczne wypieki. 

Warsztaty wprowadziły świąteczny nastrój w bursie, dostarczyły przedświątecznej radości oraz stworzyły warunki do integracji i rozwijania inwencji twórczej wychowanków. 

  

 

7 kwietnia odbył się w bursie wieczór poświęcony życiu i twórczości Marii Konopnickiej.  

W 2022 roku przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej (23 maj 1842 r.). Z tej okazji sejm doceniając literacki dorobek Marii Konopnickiej oraz jej wkład w działalność patriotyczną ustanowił rok 2022 - rokiem Marii Konopnickiej.  

Maria Konopnicka jest nam szczególnie bliska, ponieważ urodziła się w Suwałkach i spędziła w mieście nad Czarną Hańczą pierwszych siedem lat życia.  

Punktem wyjściowym zorganizowanego wieczoru poetyckiego było przedstawienie przez Julię, biografii Marii Konopnickiej.  

Następnie w nastrojowej atmosferze, przy blasku świec czytaliśmy wiersze i fragmenty wybranych książek Marii Konopnickiej. Usłyszeliśmy m. in. wiersze: „W miasteczku”, „Memu miastu”, „A czemu wy chłodne rosy”, „Przed odlotem”, „Warszawa”, „Pieśń o domu”, „Poszłabym ja”, „Oj, ziemio”, „Stefek Burczymucha” oraz fragmenty książek: „Na jagody”, „Co słonko widziało”, „O krasnoludkach i sierotce Marysi” 

Kulminacyjnym momentem spotkania było zaśpiewanie przez wszystkich zebranych wybitnego dzieła Marii Konopnickiej - pieśni patriotycznej „Rota”.  

Na zakończenie wieczoru poetyckiego, Natalia, Kasia i Karolina podsumowały życie i twórczość poetki.