Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, z którą nasza szkoła współpracuje od 2009r. została założona w 1997 r. i pełni rolę organizacji przyjmującej w ramach mobilnościowych programów unijnych. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Schkeuditz, oddalonej o 16 km od saksońskiego Lipska.
Vitalis GmbH specjalizuje się w organizacji stażów dla uczniów szkół technicznych i zawodowych oraz wyjazdów szkoleniowych kadry kształcącej z działu kształcenia zawodowego lub ogólnego. Współpraca z ponad 200 małymi i średnimi przedsiębiorstwami w rejonie Lipska i Halle pozwoliła na przeprowadzenie w przeciągu minionych 19 lat wielu udanych praktyk, jak i programów bazujących na wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji zajmujących się edukacją ustawiczną. W firmie zatrudnionych jest 20 pracowników, którzy w okresie realizacji stażu przejmują pełną odpowiedzialność za merytoryczną i techniczną realizację założeń projektowych. Programy pobytu, zorganizowane zarówno dla uczniów szkół zawodowych i technicznych, nauczycieli, czy innych pracowników zainteresowanych projektami, udokumentowane zostały przez współpracujące z firmą szkoły, co pozwala nowym partnerom na wcześniejszą weryfikację całego przedsięwzięcia.

Rozpoczynają się zajęcia jezykowo-kulturowo-pedagogiczne, które przygotują uczestników projektu  do wyjazdu na staż zawodowy do Niemiec.Właśnie zaczynają się zajecia przygotowujące uczestników językowo. Już w najbliższą sobotę rozpoczynają się zajecia z jezyka angielskiego zawodowego w hotelarstwie i gastronomii oraz zajecia z języka niemieckiego z elementami kultury tego kraju. W zajeciach biorą udział wszyscy uczestnicy projektu łacznie z uczniami, którzy zakwalifikowali się na listę rezerwową. Zajęcia będą trwały od czerwca do września. Przed wyjazdem do Niemiec (wrzesień-październik) uczestnicy projektu odbędą warsztaty z pedagogiem dotyczące między innymi zachowań asertywnych, radzenia sobie i wspieranie innych w sytuacjach trudnych jak też olerancji wobec innej kultury i odmienności. Warsztaty z doradcą zawodowym będą dotyczyły takich tematów jak: motywacja do pracy, umiejętności a kompetencje oraz jak rozmawiać z pracodawcą.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

W naszej szkole realizujemy projekt „Staż zagraniczny- przygotowanie nie tylko do pracy” w ramach Programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację kolejnego projektu „Staż zagraniczny- przygotowanie nie tylko do pracy. Kontynuacja”, który pozwoli na kontynuację działań i wysłanie młodzieży na staże zagraniczne. W ramach projektów uczniowie klas technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbędą staże zawodowe w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w przeciągu kolejnych dwóch lat.