Rozpoczynają się zajęcia jezykowo-kulturowo-pedagogiczne, które przygotują uczestników projektu  do wyjazdu na staż zawodowy do Niemiec.Właśnie zaczynają się zajecia przygotowujące uczestników językowo. Już w najbliższą sobotę rozpoczynają się zajecia z jezyka angielskiego zawodowego w hotelarstwie i gastronomii oraz zajecia z języka niemieckiego z elementami kultury tego kraju. W zajeciach biorą udział wszyscy uczestnicy projektu łacznie z uczniami, którzy zakwalifikowali się na listę rezerwową. Zajęcia będą trwały od czerwca do września. Przed wyjazdem do Niemiec (wrzesień-październik) uczestnicy projektu odbędą warsztaty z pedagogiem dotyczące między innymi zachowań asertywnych, radzenia sobie i wspieranie innych w sytuacjach trudnych jak też olerancji wobec innej kultury i odmienności. Warsztaty z doradcą zawodowym będą dotyczyły takich tematów jak: motywacja do pracy, umiejętności a kompetencje oraz jak rozmawiać z pracodawcą.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

W naszej szkole realizujemy projekt „Staż zagraniczny- przygotowanie nie tylko do pracy” w ramach Programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację kolejnego projektu „Staż zagraniczny- przygotowanie nie tylko do pracy. Kontynuacja”, który pozwoli na kontynuację działań i wysłanie młodzieży na staże zagraniczne. W ramach projektów uczniowie klas technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbędą staże zawodowe w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w przeciągu kolejnych dwóch lat.

Wszystkie osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie „Staż zagraniczny – przygotowanie nie tylko do pracy”, proszone są o dostarczenie wymienionych dokumentów do koordynatora projektu do 6.04.2017 celem przeprowadzenia rekrutacji.

 W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  1.  Beata Muszyńska – dyrektor ZS4
  2. Agnieszka Katarzyna Kot – koordynator projektu, nauczyciel j.angielskiego, przedmiotów zawodowych
  3. Katarzyna Gref – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  4. Joanna Szczęsnowicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych
  5. Beata Kotarska – pedagog

 

Trwa rekrutacja uczestników do projektu: "Staż zagraniczny - przygotowanie nie tylko do pracy". Zachęcamy uczniów klas II i III o profilu technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych do wzięcia udziału. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdziecie na stronie szkoły w zakładce Projekty.