Wszystkie osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie „Staż zagraniczny – przygotowanie nie tylko do pracy”, proszone są o dostarczenie wymienionych dokumentów do koordynatora projektu do 6.04.2017 celem przeprowadzenia rekrutacji.

 W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  1.  Beata Muszyńska – dyrektor ZS4
  2. Agnieszka Katarzyna Kot – koordynator projektu, nauczyciel j.angielskiego, przedmiotów zawodowych
  3. Katarzyna Gref – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  4. Joanna Szczęsnowicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych
  5. Beata Kotarska – pedagog

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas drugich i trzecich Technikum nr 4 w Suwałkach – 8 uczniów kształcących się na kierunku technik hotelarstwa i 6 uczniów kształcących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. W przypadku niemożności wyboru takiej liczby uczniów z poszczególnych klas (np. brak osób chętnych do uczestnictwa w projekcie w danej klasie), dopuszcza się wybór większej liczby uczniów z jednej z klas.

 Uczniowie zostaną wybrani do udziału w projekcie według następujących kryteriów:

 Średnia ocen z semestru / klasy poprzedzającej z przedmiotów zawodowych dla danego kierunku kształcenia.

  1. Znajomość języka angielskiego oceniona na podstawie rozmowy z nauczycielem języka angielskiego.
  2. Ocena śródroczna / roczna z zachowania.

 

Trwa rekrutacja uczestników do projektu: "Staż zagraniczny - przygotowanie nie tylko do pracy". Zachęcamy uczniów klas II i III o profilu technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych do wzięcia udziału. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdziecie na stronie szkoły w zakładce Projekty.

 

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu "Staż zagraniczny - przygotowanie nie tylko do pracy." - projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania projektu skierowane są do uczniów klas: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni  w procesie rekrutacji, odbędą przygotowanie do mobilności i w konsekwencji pojadą do Lipska w Niemczech gdzie odbędą staże w tamtejszych hotelach, restauracjach, zakładach gastronomicznych. Będzie to doskonała okazja, żeby poznać warunki i techniki pracy naszych zachodnich sąsiadów, oraz uzyskanie nowych kompetencji językowych.

Jesteś odważny? Nie boisz się wyzwań? Chcesz spróbować swoich sił w obcojęzycznym środowisku? Chciałbyś poznać nowych ludzi? Zdobyć nowe doświadczenia zawodowe i nie tylko? Ten projekt jest dla Ciebie. Zgłoś się na rekrutację.