W celu uzyskania duplikatu świadectwa należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu do dyrektora Zespołu Szkół nr 4 Suwałkach  oraz wnieść opłatę za wydanie duplikatu.

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu.
Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO S.A. numer: 75124052111111000049240227

Odbiorca:
Zespół Szkół nr 4
ul. Sejneńska 14
16-400 Suwałki
Tytułem: opłata za duplikat świadectwa

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustalam w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół informuje, że uczniowie uprawnieni do bezpłatnych biletów miesięcznych z terenu Gminy Suwałki będą mogli od 22 sierpnia 2017 roku do dnia 11 września 2017 roku bezpłatnie doładować Suwalskie Karty Miejskie w Centrum Obsługi Klienta ul. Noniewicza 71 A w Suwałkach na miesiąc WRZESIEŃ 2017.