W dniu 20 marca 2023 r. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2, odbył się test sprawnościowy z udziałem ośmiu drużyn kobiet i ośmiu drużyn mężczyzn reprezentujących suwalskie szkoły. Test w swojej formie był odzwierciedleniem testu sprawnościowego kwalifikacyjnego do Policji. Naszą szkołę reprezentowali:  

  • Kulbacka Weronika (4Ż T)  
  • Czerniawska Aleksandra (4TTO T) 
  • Czarniecka Karolina (3E T) 
  • Bujkowska Patrycja (4TTg T) 
  • Chomicz Mateusz (2ER T)  
  • Januszanis Piotr (4Eg T) 
  • Jarmołowicz Mateusz (4Eg T) 
  • Urynowicz Andrzej (4Eg T) 

Uczniowie wykazali się dużą sprawnością zajmując odpowiednio panie V miejsce i panowie IV miejsce.
Gratulujemy!!!