SZKOLNY HARMONOGRAM PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W SUWAŁKACH

 

Data/godzina 

Przedmiot 

Sala 

4 maja 2023 r. (czwartek)  
godz. 9:00 

 

Język polski  

poziom podstawowy  

170 min. 

 

 

Sala gimnastyczna 
52 osoby (4EG - 27 osób), 4TTG (25 osób) 

5 maja 2023 r. (piątek)  
godz. 9:00 

Język angielski 

 poziom podstawowy  

120 min. 

Sala 29 
13 osób (4EG - nr 1-13) 

Sala 30 

13 osób (4EG – nr 14-26) 

Sala 31 
13 osób (4EG – nr 27, 4TTG – nr 1-13) 

Sala 32 
13 osób (4TTG – nr 14-26) 

8 maja 2023 r. (poniedziałek)  

godz. 9:00 

Matematyka poziom podstawowy  

170 min. 

Sala gimnastyczna 

56 osób (4EG - 27 osób, 4TTG - 25 osób, absolwenci - 4 osoby) 

9 maja 2023 r. (wtorek) 

godz. 9:00 

Język angielski poziom rozszerzony  

150 min. 

Sala 29 
12 osób (4EG – nr 1-5, 7,9,11,12,13,14,17)  

Sala 30  
11 osób (4EG – nr 18,21,22,23,24,27, 4TTG – nr 1,2,5,6,8) 

Sala 31 
12 osób  (4TTG – nr 9,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,26) 

10 maja 2023 r. (środa)  
godz. 9:00 

Wiedza o społeczeństwie 

 poziom rozszerzony  

180 min. 

 

Sala 29 

2 osoby (4EG – nr 19, 1 absolwent) 

10 maja 2023 r. (środa) godz. 14:00 

Język niemiecki  

poziom rozszerzony 

Sala 30 
1 osoba (4EG – nr 18) 

11 maja 2023 r.  
(czwartek)  
godz. 9:00 

Biologia 

 poziom rozszerzony 

180 min. 

Sala 29 
5 osób (4EG – nr 10,11,13,23, 4TTG – nr 7) 

 

12 maja 2023 r. 

(piątek) 

godz. 9:00 

Matematyka 

 poziom rozszerzony 

180 min. 

Sala 29 

5 osób ( 4EG – nr 1,14,15,18,19) 

16 maja 2023 r. 

(wtorek) 

godz. 9:00 

Geografia 

poziom rozszerzony 

180 min. 

Sala 29 
14 osób (4EG – nr 3,5,6,12,14, 18,19,25, 4TTG – nr 1,5,12,13,21; 1 absolwent) 

17 maja 2023 r. 

(środa) 

godz. 9:00 

Język polski 

poziom rozszerzony 

180 min. 

Sala 29 
9 osób (4EG -  nr 6,20,22; 4TTG – nr 2,4,7,12,22,23) 

18 maja 2023 r. (czwartek)  
godz. 9:00 

Historia  

poziom rozszerzony 

180 min. 

Sala 29 
4 osoby (4EG – nr 22, 4TTG – nr 4,12, 1 absolwent)