Zdający zgłaszają się na egzamin o 8.15 -  45 minut przed egzaminem

Każdy zdający powinien posiadać:

  • dokument potwierdzający tożsamość
  • własne przybory piśmiennicze oraz materiały pomocnicze (zgodnie z komunikatem CKE), nie można pożyczaćprzyborów od innych zdających
  • własną butelkę z wodą

Zdający nie mogą wnosić na egzamin telefonów komórkowych i innych zbędnych rzeczy np. maskotek, torebek, plecaków.

Rzeczy osobiste np. odzież wierzchnią, zdający zostawiają w odrębnych pomieszczeniach (wyznaczonych salach szkolnych, szatnia przy sali gimnastycznej).

(Komunikat CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2023 roku)