Rozpoczynają się zajęcia językowo – kulturowo – pedagogiczne, przygotowujące uczestników do wyjazdu na staż do Malagi.  

Już od 27.XI.2017 zaczynają się zajęcia przygotowujące uczestników językowo. Zajęcia z języka angielskiego zawodowego w hotelarstwie będą odbywały się w poniedziałki, języka angielskiego zawodowego w gastronomii we wtorki oraz zajęcia z języka hiszpańskiego z elementami kultury tego kraju we czwartki. Zajęcia będą trwały od listopada do marca. W zajęciach biorą udział wszyscy uczestnicy projektu łącznie z uczniami, którzy zakwalifikowali się na listę rezerwową. Przed wyjazdem do Malagi (marzec-kwiecień) uczestnicy odbędą również warsztaty z pedagogiem dotyczące zachowań asertywnych, radzenia sobie i wspieranie innych w sytuacjach trudnych jak też tolerancji wobec innej kultury i odmienności. Warsztaty z doradcą zawodowym będą dotyczyły takich tematów jak: motywacja do pracy, umiejętności a kompetencje oraz jak rozmawiać z pracodawcą.

Język angielski zawodowy dla uczniów o profilu:
technik hotelarstwa – poniedziałek 14:20 – 16:00
technik żywienia i usług gastronomicznych – wtorek 14:20 – 16:00
język hiszpański – obydwie grupy – czwartek 14:20 – 16:00

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.