Zdający zgłaszają się na egzamin 45 minut przed jego rozpoczęciem.

Każdy zdający powinien posiadać:

  • dokument potwierdzający tożsamość
  • własne przybory piśmiennicze oraz materiały pomocnicze (zgodnie z komunikatem CKE), nie można pożyczać przyborów od innych zdających
  • własną butelkę z wodą

Zdający nie mogą wnosić na egzamin telefonów komórkowych i innych zbędnych rzeczy np. maskotek, torebek, plecaków.

Rzeczy osobiste np. odzież wierzchnią, zdający zostawiają w odrębnych pomieszczeniach (wyznaczonych salach szkolnych).

Komunikat dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji 2023 LATO

Komunikat dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2023 LATO