Enso Group jest firmą szkoleniową o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim. Zajmuje się planowaniem, organizowaniem, prowadzeniem i zarządzaniem projektów z wielu krajów unijnych, a także spoza EU. Jej siedziba główna znajduje się w Clevedon w Wielkiej Brytanii. Organizuje szkolenia zarówno w kilku siedzibach Anglii, np. w Bristolu, Londynie, Plymouth oraz Totnes, jak również w innych krajach unijnych, np. we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Polsce i Francji. Enso Group organizuje projekty unijne, ale także partnerskie i komercyjne, ponadto jej członkowie posiadają wieloletnie doświadczenie związane z realizacją europejskiego programu edukacyjnego (LdV, VETPRO, TOI, Partnerships, Erasmus+). ENSO może zaproponować wysoki poziom szkoleń i praktyk zawodowych w zróżnicowanym środowisku międzynarodowym dzięki bardzo dobrej organizacji i komunikacji z pracodawcami i partnerami.

W skład Enso Group wchodzi:

  • Master Projekt (projekty unijne)
  • Enso consulting
  • Enso languages
  • Enso partnership
  • Enso commercial & affiliate
Firma specjalizuje się w szerokim zakresie działań, w tym w kształceniu zawodowym młodzieży i dorosłych oraz w programach wymiany językowej finansowanych przez Komisję Europejską programu Erasmus +. Jej doświadczenia sięgają projektów Leonardo da Vinci. Swoją współpracę z partnerami w zakresie organizacji praktyk zawodowych nieustannie doskonali. ENSO wykorzystuje system ECVET  (europejski system transferu osiągnięć). Zadania zawodowe dla uczestników opracowywane są w oparciu o dotychczas nabyte przez nich umiejętności oraz o specyfikę firm, w których odbywają się praktyki. Dzięki temu w pełni wykorzystują potencjał uczestników. ENSO ustala poszczególne jednostki uczenia się oraz efekty wspólnie z partnerem projektu i firmą przyjmująca praktykanta. Wspólnie również prowadzi dokumentację.
 

ENSO zajmuje się także działalnością edukacyjną i kulturalną, organizuje  aktywności dostosowane do potrzeb partnerów międzynarodowych, które mają na celu rozwój zawodowy i osobisty uczestników. Firma zatrudnia specjalistów posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w dziedzinie projektów europejskich, koordynatorów, specjalistów komunikacji, wewnętrznych i zewnętrznych ewaluatorów, specjalistów w zakresie informatyki, robotyki, mechatroniki, instalacji elektrycznych. Firma cieszy się uznaniem wśród brytyjskich lokalnych pracodawców z powodu dobrej współpracy i poziomu przygotowania praktykantów. Ma też bardzo pozytywne opinie wśród polskich szkół, które z nią współpracowały.