Wszystkie zaplanowane zajęcia, które miały przygotować naszych uczniów do odbycia stażu u hiszpańskiego pracodawcy już się odbyły. Zakupione zostały ubrania robocze oraz koszulki, które wyróżnią uczestników projektu od innych pracowników. We wtorek odbyło się spotkanie z rodzicami i uczestnikami, na którym przekazano informacje dotyczące, zakwaterowania - w hiszpańskich rodzinach, miejsc pracy - hotele i restauracje oraz programu kulturalnego - min: wycieczka na Giblartar!!!. Wszyscy zgodzili się przestrzegać regulaminu wyjazdu jako, że reprezentują naszą szkołę oraz program Erasmus+.