W roku szkolnym 2017/2018, podczas wakacji, 13 uczennic Technikum nr 4 w Suwałkach w ramach Projektu ”Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” odbywa staż zawodowy w suwalskich przedsiębiorstwach. Celem stażu jest zapoznanie stażysty z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z kierunkiem kształcenia. Uczestnicy stażu zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Ponadto dwóch nauczycieli kształcenia zawodowego realizować będzie staż zawodowy u pracodawcy w celu doskonalenia warsztatu pracy.