Staż zagraniczny – przygotowanie nie tylko do pracy. Kontynuacja to projekt, który jest realizowany w naszej szkole od września 2017 w ramach programu Erasmus+ i jest całkowicie finansowany z funduszy unijnych. Projekt skierowany jest do uczniów klas o profilu technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Biorąc udział w projekcie uczniowie zdobywają nowe doświadczenia, doskonalą swoje umiejętności językowe. Oprócz podniesienia kompetencji, wzrasta ich poczucie sprawczości- dowiadują się, ze dzięki pozytywnemu podejściu do pracy i pracodawcy można stworzyć sobie nowe możliwości – otworzyć drzwi do rozwijania swojej kariery zawodowej nie tylko w kraju ale też w Europie.

W ramach projektu planowane były dwa wyjazdy, każdorazowo 10 uczniów zdobywa nowe doświadczenia w pracy u zagranicznych pracodawców. Staż w Hiszpanii już za nami. 10 Uczniów spędziło 2 tygodnie w Maladze nie tylko pracując pracy, ale również poznając obyczaje, kulturę, historię Hiszpanii.

Uczestnicy projektu opowiedzą o swoich doświadczeniach już 4.10 (czwartek) na Konferencji podsumowującej pierwszą mobilność w projekcie.  Zapraszamy do udziału w spotkaniu klasy II i III o profilu technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych na 5 godzinie lekcyjnej w sali konferencyjnej.