W naszej szkole realizujemy projekt „Staż zagraniczny- przygotowanie nie tylko do pracy” w ramach Programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację kolejnego projektu „Staż zagraniczny- przygotowanie nie tylko do pracy. Kontynuacja”, który pozwoli na kontynuację działań i wysłanie młodzieży na staże zagraniczne. W ramach projektów uczniowie klas technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbędą staże zawodowe w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w przeciągu kolejnych dwóch lat.