W ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowych kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki odbyły się zajęcia koła naukowego – koło dekoracji stołów (zadanie 9 działanie 3 projektu). Uczestniczyło dziesięć uczennic z klas: 4Ż, 3Ż, 2Ż i 3TTO. W ramach zajęć rozwijających zainteresowania uczennice poznały historię biesiadowania w Polsce, rodzaje i zastosowanie bielizny stołowej, zastawy stołowej, sztućców i zastawy szklanej. Ćwiczyły również zasady nakrywania i aranżacji stołów w praktyce.