W dniach od 6 do 8 grudnia 2019 r. 15 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w kursie carvingu w ramach projektu Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na ternie Miasta Suwałki”.

 Celem szkolenia było nabycie przez uczestników  umiejętności praktycznych i teoretycznych z zakresu carvingu. Uczniowie nauczyli się rzeźbienia motywów kwiatowych w owocach i warzywach, jak również tworzenia dekoracji zgodnie ze sztuką carvingu poprzez łączenie pojedynczych rzeźb. Zdobyli również wiedzę na temat sposobów zabezpieczenia i pielęgnacji wyrzeźbionych prac.