Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, z którą nasza szkoła współpracuje od 2009r. została założona w 1997 r. i pełni rolę organizacji przyjmującej w ramach mobilnościowych programów unijnych. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Schkeuditz, oddalonej o 16 km od saksońskiego Lipska.
Vitalis GmbH specjalizuje się w organizacji stażów dla uczniów szkół technicznych i zawodowych oraz wyjazdów szkoleniowych kadry kształcącej z działu kształcenia zawodowego lub ogólnego. Współpraca z ponad 200 małymi i średnimi przedsiębiorstwami w rejonie Lipska i Halle pozwoliła na przeprowadzenie w przeciągu minionych 19 lat wielu udanych praktyk, jak i programów bazujących na wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji zajmujących się edukacją ustawiczną. W firmie zatrudnionych jest 20 pracowników, którzy w okresie realizacji stażu przejmują pełną odpowiedzialność za merytoryczną i techniczną realizację założeń projektowych. Programy pobytu, zorganizowane zarówno dla uczniów szkół zawodowych i technicznych, nauczycieli, czy innych pracowników zainteresowanych projektami, udokumentowane zostały przez współpracujące z firmą szkoły, co pozwala nowym partnerom na wcześniejszą weryfikację całego przedsięwzięcia.


Organizując przedsięwzięcia projektowe firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH za główny cel swoich działań stawia sobie zwiększenie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy. Zagraniczne doświadczenie zawodowe ukierunkowane jest na podniesienie kompetencji i umiejętności indywidualnych uczestników danego programu, jak i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, celem jak najlepszego przygotowania merytorycznego i praktycznego do wykonywania przyszłego zawodu. Zgodnie z proceduramieuropejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET związanymi z oceną i uznawaniem umiejętności, firma Vitalis monitoruje postępy poprzez regularny kontakt z uczestnikami i stażowymi miejscami docelowymi.
W przeciągu ostatnich 17 lat organizacja goszcząca brała udział w kilkuset projektach zrealizowanych w różnych dziedzinach kształcenia i przyjmuje u siebie rocznie około 2000 gości z krajów Unii Europejskiej. Vitalis GmbH specjalizuje się w organizacji praktyk, w działach typowo technicznych: mechanika ogólna i samochodowa, mechatronika, elektronika, elektryka, elektrotechnika, informatyka, w dziale fryzjerstwa (Vitalis GmbH posiada swój własny salon fryzjerski) i kosmetyki, jak i we wszystkich kierunkach związanych z gastronomią, hotelarstwem czy budownictwem. Działy ukierunkowane na logistykę i spedycję towarów, kierunki związane z handlem i ekonomią, również idealnie pasują i harmonizują z firmami regionu Lipska i Halle. Vitalis GmbH organizowała również dla niemieckich ośrodków szkolenia zawodowego staże zawodowe w Polsce, dzięki czemu zebrała szeroką wiedzę na temat polskiego szkolnictwa zawodowego i wykorzystuje w odpowiedni sposób do opracowywania właściwych programów pobytu dla swoich polskich gości.
Vitalis GmbH posiada swoją własną bazę noclegową i żywieniową, klub młodzieżowy, boisko do gry w siatkówkę i piłkę nożną, miejsce do grillowania, gdzie zarówno młodzież jak i nauczyciele mają możliwość integracji w środowisku europejskim.