Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów egzaminy maturalne 2020

zostały przełożone na późniejszy termin.

Dokładne terminy zostaną podane co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

 

Beata Iwona Muszyńska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach