Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach odbędzie się 1 września 2020 r. na placu szkolnym według następującego harmonogramu:

klasy IV – godzina 8.30

klasy III – godzina 9.15

klasy II – godzina 10.00

klasy I – godzina 10.45

Po Inauguracji odbędą się spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Dlatego też proszę Wszystkich  o przychodzenie nie wcześniej niż na 5 minut przed wyznaczoną godziną
oraz o zabezpieczenie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.

Proszę także o zachowanie bezpiecznego dystansu i niegromadzenie się.

Na spotkania z wychowawcą do budynku wchodzą wyłącznie uczniowie i wychowawcy.

Po wejściu należy zdezynfekować ręce i pozostać w maseczce lub przyłbicy do momentu wejścia do sali, wychodząc z sali należy założyć je ponownie.

W Inauguracji, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz osoby, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Beata Iwona Muszyńska
dyrektor