Uczniowie mieszkający na terenie Miasta Suwałki, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. Dochód za miesiąc sierpień 2020 netto. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego to 528 zł netto na jednego członka rodziny. Z ha przeliczeniowego 308 zł. Dodatkowo będzie obowiązywał na chwilę obecną katalog zakupów.

Druki do stypendium należy pobrać ze strony szkoły  złożyć w terminie do 15 września 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Wniosek o stypendium 2020

Oświadczenie wnioskodawcy 2020/2021

Oświadczenie - numer konta

Katalog zakupów na stypendium szkolne