W związku z przedłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły informuję, iż do dnia 18.04.2021 r. obowiązują dotychczasowe zasady pracy, to jest:

  • zajęcia lekcyjne ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych odbywają się w formie zdalnej według obowiązującego planu lekcji,
  • zajęcia rewalidacyjne realizowane są w formie zdalnej.

Beata Iwona Muszyńska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach