W związku z przedłużeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły informuję, iż w  okresie od 19.04.2021 r. do 25.04.2021 r. obowiązują zmienione zasady pracy, to jest:

  • zajęcia lekcyjne ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz wybranych zajęć praktycznych odbywają się w formie zdalnej według zmienionego planu lekcji, plan zostanie opublikowany na stronie szkoły w zakładce plan lekcji
  • klasy III technikum realizują wybrane zajęcia praktyczne stacjonarnie,
  • zajęcia rewalidacyjne realizowane są w formie zdalnej,
  • uczniowie realizujący zajęcia w formie stacjonarnej w szkole są zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego zgodnie z Procedurą Bezpieczeństwa obowiązującą w szkole.

Harmonogram pracy szkoły w okresie zdalnego nauczania

Klasa

Dni realizacji zajęć praktycznych w szkole

Dni realizacji zajęć w formie zdalnej

1 e

 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

1h

 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

 

poniedziałek, wtorek, środa,  piątek

1tto

 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

1ck

 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

2e

 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

2htż

 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

2tto

 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

 

wtorek, środa, czwartek, piątek

2eg

 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

2ttg

 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

3e

poniedziałek

wtorek, środa, czwartek, piątek

3htż

czwartek

poniedziałek, wtorek, środa, piątek

3tto

wtorek

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

piątek

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

4e

 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

4htż

 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

4tto

 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Beata Iwona Muszyńska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach