Dni od 4 do 7 maja 2021 r. są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-III technikum i klasy I branżowej szkoły I stopnia.

Beata Iwona Muszyńska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach